Archive | alatan RSS feed for this section

Alatan

2 Dec

Penggunaan alat-alat berikut perlu digalakkan dalam kelas, walaupun hanya di peringkat sekolah menengah bagi mencapai objektif untuk meneroka idea-idea matematik. Tujuan wacana matematik bukannya sekadar memberi jawapan yang betul, tetapi melalui komunikasi yang pelbagai, pelajar boleh meneroka idea-idea matematik seperti cara mendeduksikan formula, membuat penaakulan. Cara untuk berkomunikasi dalam matematik juga harus pelbagai.

–          Komputer, mesin kira dan teknoloji lain

–          Bahan model yang konkrit

–          Gambar, diagram, jadual, graf

–          Istilah-istilah

–          Metaphors, analog, cerita

–          Nota-nota bertulis

Pembentangan lisan

Advertisements